Volgen

IK ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord voor het Leitz Icon Control Panel (bedieningspaneel) vergeten. Hoe kan ik mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord ophalen?

Standaard wordt gebruikgemaakt van de volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord op het Leitz Icon Control Panel (bedieningspaneel).
Gebruikersnaam: Admin
Wachtwoord: password
Als u de gebruikersnaam en/of het wachtwoord hebt gewijzigd en deze informatie kwijt bent, kunt u de printer terugzetten op de standaardinstellingen. Als de printer wordt gereset, worden alle instellingen, met inbegrip van de gebruikersnaam en het wachtwoord, teruggezet op de standaardinstellingen.
Voer de volgende procedure uit om de printer te resetten.
  1. Koppel het netsnoer en de accu los van de printer om de printer uit te schakelen.
  2. Druk, terwijl de printer is uitgeschakeld op de WPS-toets, houd deze ingedrukt en sluit het netsnoer opnieuw aan op de printer.
  3. Laat de WPS-toets los.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk