Obserwuj

Chcę dodać drukarkę Leitz Icon do drukarek w systemie Windows, ale jej nazwa nie jest wyświetlana na liście w Kreatorze dodawania drukarki. W jaki sposób mogę ją dodać?

Jeśli drukarka nie jest wyświetlana na liście dostępnych drukarek podczas dodawania drukarek w systemie Windows, można ją dodać, wprowadzając ustawienia ręcznie i podając adres IP drukarki.
Aby poznać jeszcze łatwiejszy sposób dodawania drukarki w systemie Windows, należy zapoznać się z tematem Czy istnieje łatwiejszy sposób dodawania drukarki Leitz Icon w systemie Windows?
Poniższa procedura opisuje dodawanie drukarki w systemach Windows 8 i Windows 7. W przypadku innej wersji systemu Windows należy zapoznać się z dokumentacją danej wersji systemu Windows na temat ręcznego konfigurowania drukarki sieciowej.
 1. Kliknij menu Start, a następnie kolejno pozycjePanel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie drukarki.
 3. (Tylko w systemie Windows 7) Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
 4. Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.
 5. Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi, następnie kliknij przycisk Dalej.
  6a. (Tylko w systemie Windows 8) Wybierz polecenie Utwórz nowy port, a następnie pozycję Standardowy port TCP/IP z listy Typ portu i kliknij przycisk Dalej.
  6b. (Tylko w systemie Windows 7) Na liście Typ urządzenia wybierz pozycję Urządzenie TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 1. W polu Nazwa hosta drukarki lub adres IP wpisz ciąg ICON-xxyyzz.local.
  Przy czym ciąg xxyyzz należy zastąpić sześcioma ostatnimi cyframi adresu MAC instalowanej drukarki. Adres MAC znaleźć można na etykiecie umieszczonej na spodzie drukarki.
 2. W obszarze Typ urządzenia wybierz pozycję Standardowy, a następnie z listy wybierz Generic Network Card.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Z listy Producent wybierz pozycję Leitz.
 5. Z listy Drukarki wybierz pozycję Leitz Icon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz opcję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika i kliknij przycisk Dalej.
 7. (Opcjonalnie) W polu Nazwa drukarki wpisz nazwę drukarki.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wybierz, czy drukarka ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.
  Drukarka jest gotowa do użycia.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk