Obserwuj

Nie pamiętam nazwy użytkownika i/lub hasła do programu Panel sterowania Leitz Icon. Jak mogę odzyskać nazwę użytkownika/hasło?

Domyślną nazwę użytkownika i hasło programu Panel sterowania Leitz Icon podano poniżej.
Nazwa użytkownika: Admin
Hasło: password
Jeżeli zmieniono nazwę użytkownika i/lub hasło, a użytkownik ich nie pamięta, można przywrócić ustawienia domyślne drukarki. Zresetowanie drukarki powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień, w tym nazwy użytkownika i hasła.
Aby zresetować drukarkę, należy wykonać poniższą procedurę.
  1. Odłącz przewód zasilania i akumulator od drukarki, aby całkowicie odciąć zasilanie.
  2. Gdy drukarka nie jest zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS, a następnie podłącz ponownie przewód zasilania.
  3. Zwolnij przycisk WPS.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk