Obserwuj

Dlaczego niebieska lampka stanu zasilania drukarki miga?

Jeżeli lampka stanu zasilania miga powoli (jeden raz na sekundę), oznacza to, że kaseta na etykiety nie jest prawidłowo włożona do drukarki lub skończyły się etykiety.
  • Sprawdź, czy w kasecie nie skończyły się etykiety.
  • Sprawdź, czy etykiety są widoczne na spodzie składanej prowadnicy etykiet. W razie potrzeby delikatnie pociągnij etykiety kciukiem, aż znajdą się w połowie szczeliny na spodzie składanej prowadnicy etykiet.
  • Włóż nową kasetę na etykiety.

    Jeżeli lampka stanu zasilania miga szybko (dwa razy na sekundę), a lampka stanu połączenia bezprzewodowego nie świeci, oznacza to, że drukarka działa w trybie autotestu. Odłącz drukarkę od wszystkich źródeł zasilania, a następnie podłącz ponownie zasilanie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 5
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk