Obserwuj

Czy istnieje łatwiejszy sposób dodania drukarki Leitz Icon w systemie Windows?

W systemie Windows można bardzo łatwo dodać drukarkę Leitz Icon, korzystając z Kreatora drukarek Bonjour.
Kreatora drukarek Bonjour można pobrać ze strony firmy Apple pod adresem support.apple.com/kb/DL999.
Aby dodać drukarkę w systemie Windows, po zainstalowaniu Kreatora drukarek Bonjour należy wykonać czynności opisane poniżej.
 1. Uruchom Kreatora drukarek Bonjour.
 2. Wybierz drukarkę Leitz Icon z listy Udostępnione drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W prawym dolnym rogu okna kreatora kliknij opcję Z dysku.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz.
 4. Przejdź do folderu na komputerze, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie Leitz Icon.
  Domyślne położenie to C:\Program Files (x86)\Leitz Icon Software
  .5. Otwórz folder Drivers, wybierz plik OEMPRINT.INF i kliknij przycisk Otwórz.
 5. W kreatorze kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.
  Drukarka jest gotowa do użycia.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk