Följ

Jag kommer inte ihåg mitt användarnamn och/eller lösenord för Leitz Icon-kontrollpanelen. Hur kan jag återfå mitt användarnamn och/eller lösenord?

Som standard för användarnamn och lösenord för Leitz Icon-kontrollpanelen används följande:
Användarnamn: Admin
Lösenord: password
Om du har bytt ut användarnamnet och/eller lösenordet och inte kommer ihåg det kan du återställa skrivaren till standardinställningen. Om du återställer skrivaren återgår alla inställningar, inklusive användarnamn och lösenord, till standardinställningarna.
Följ de här anvisningarna för att återställa skrivaren.
  1. Koppla bort nätsladden och batteriet från skrivaren så att den inte har någon strömförsörjning.
  2. Med skrivaren avstängd håller du WPS-knappen nedtryckt och ansluter nätsladden till skrivaren.
  3. Släpp WPS-knappen.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk