Följ

Hur underhåller jag batteriet?

Gör så här för att höja prestandan hos batteripaketet:
  • Ladda batteriet innan det används för första gången.
  • Lämna inte batteriet anslutet till strömkällan om det inte ska användas under en längre tid.
  • Förvara inte batteriet helt laddat under längre tidsperioder. När batteripaketet stuvas undan för förvaring bör den återstående laddningen vara cirka 50–75 %.
  • Ladda om batteriet åtminstone var 90:e dag.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk