Följ

Varför blinkar den blå strömstatuslampan på skrivaren?

Om strömstatuslampan blinkar långsamt (en gång per sekund) innebär det att den isatta etikettkassetten inte är korrekt isatt i skrivaren eller att den inte innehåller några etiketter.
  • Kontrollera att det finns etiketter i etikettkassetten.
  • Kontrollera att etiketterna syns på undersidan av den vikbara etikettledaren. Dra vid behov i etiketterna med tummen tills de når halvvägsmärkningen i öppningen på undersidan av den vikbara etikettledaren.
  • Sätt i en ny etikettkassett.

    Om strömstatuslampan blinkar snabbt (två gånger per sekund) och statuslampan för trådlös anslutning inte lyser, innebär det att skrivaren är i självtestläge. Koppla bort skrivaren från samtliga strömkällor och koppla sedan in skrivaren igen.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk