Följ

När jag sätter i etikettkassetten blinkar den blå strömstatuslampan.

Kontrollera att etikettkassetten är korrekt isatt och att etiketterna sitter korrekt i etikettkassetten.
  • Öppna och stäng kassettluckan.
  • Kontrollera att etiketterna inte är skrynkliga eller vikta.
  • Kontrollera att etiketterna inte sticker ut ur kassettens etikettutmatning. Klipp av etiketter som har matats ut ur etikettkassetten med en sax.
  • Kontrollera att etiketterna syns på undersidan av den vikbara etikettledaren. Dra vid behov i etiketterna med tummen tills de når halvvägsmärkningen i öppningen på undersidan av den vikbara etikettledaren.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk